sv Swedish

Matförgiftning

Vid misstanke om matförgiftning.

Texten uppdaterad 2023-03-07

Misstänker du att du blivit matförgiftad ska du så fort som möjligt kontakta hälsoskyddsenheten i Alingsås. En snabb anmälan underlättar för hälsoskyddsenhetens personal att utreda vad som inträffat. Kontaktuppgifter finner du längre ned på sidan.

E-tjänster inom Livsmedelsområdet

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Hälsoskyddsenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen