1 Driftstörningar

Intervall för kontroller av köldmedier

Texten uppdaterad 2022-12-15

Hur ofta ska kontroller ske?

Läckagekontroll ska ske inom ett bestämt tidsintervall, där mängden fluorerade växthusgas (köldmedium) i aggregatet avgör vidden av tidsintervallet. Hermetiskt sluten utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på mindre än 10 ton koldioxidekvivalenter ska inte omfattas av läckagekontroller, förutsatt att utrustningen är märkt som hermetiskt sluten. Det är ett omfattande regelverk kring hantering och användning av köldmedium. För att vara säker på vad som gäller den utrustning du har kan du läsa mer på de länkar som finns längre ner på sidan.

Mängd köldmedia
koldioxidekvivalenter
CO2e
Läckagekontroll Läckagekontroll
vid installerat
varningssystem
Mindre än 5 ton Ej läckagekontroll Ej läckagekontroll
5-50 ton Minst var 12:e månad Minst var 24:e månad
50-500 ton Minst var 6:e månad Minst var 12:e månad
Mer än 500 ton Minst var 3:e månad Minst var 6:e månad

Anlita certifierat företag

Alla kontroller och ingrepp ska utföras av en person/företag med certifiering, som utfärdar en kontrollrapport. Du kan få information från Incert Online om vilka kylentreprenörer och företag som är certifierade.

Miljöenheten

NULL

Miljöenheten