2 Driftstörningar
sv Swedish

Intervall för kontroller av köldmedier

Texten uppdaterad 2022-05-31

Hur ofta ska kontroller ske?

Mängd köldmedia Läckagekontroll Läckagekontroll
vid installerat
varningssystem
Mindre än 5 ton CO2e Ej läckagekontroll Ej läckagekontroll
5-50 ton CO2e Minst var 12:e månad Minst var 24:e månad
50-500 ton CO2e Minst var 6:e månad Minst var 12:e månad
Mer än 500 ton CO2e Minst var 3:e månad Minst var 6:e månad

Anlita certifierat företag

Kontrollerna ska utföras av en person/företag med certifiering, som utfärdar en kontrollrapport. Du kan få information från Incert Online om vilka kylentreprenörer och företag som är certifierade.

Miljöskyddsenheten

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöskyddsenheten