Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
0 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Intervall för kontroller av köldmedier

Texten uppdaterad 2020-04-28

Hur ofta ska kontroller ske?

Mängd köldmedia Läckagekontroll Läckagekontroll vid installerat
varningssystem
Mindre än 5 ton CO2e Ej läckagekontroll Ej läckagekontroll
5-50 ton CO2e Minst var 12:e månad Minst var 24:e
månad
50-500 ton CO2e Minst var 6:e månad Minst var 12:e
månad
Mer än 500 ton CO2e Minst var 3:e månad Minst var 6:e
månad

Anlita certifierat företag

Kontrollerna ska utföras av en person/företag med certifiering, som utfärdar en kontrollrapport. Du kan få information om vilka kylentreprenörer och företag som är certifierade från INCERT.

Miljöskyddskontoret

NULL

Miljöskyddskontoret