Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiven från folkhälsomyndigheten.

Läs mer
1 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

Intervall för kontroller av köldmedier

Texten uppdaterad 2020-04-28

Hur ofta ska kontroller ske?

Mängd köldmedia Läckagekontroll Läckagekontroll vid installerat
varningssystem
Mindre än 5 ton CO2e Ej läckagekontroll Ej läckagekontroll
5-50 ton CO2e Minst var 12:e månad Minst var 24:e
månad
50-500 ton CO2e Minst var 6:e månad Minst var 12:e
månad
Mer än 500 ton CO2e Minst var 3:e månad Minst var 6:e
månad

Anlita certifierat företag

Kontrollerna ska utföras av en person/företag med certifiering, som utfärdar en kontrollrapport. Du kan få information om vilka kylentreprenörer och företag som är certifierade från INCERT.

Miljöskyddskontoret

NULL

Miljöskyddskontoret