Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
0 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nyinstallation eller konvertering av köldmedier

Ska du installera en ny kylutrustning på 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer så måste du informera miljöskyddskontoret i god tid före installationen.

Texten uppdaterad 2020-04-17

Informationsplikten gäller även om du ska konvertera en kylutrustning på 14 ton CO2e eller mer. Konvertering betyder att ett köldmedium byts ut till ett annat köldmedium.

Krav på att informera oss innan installation eller konvertering gäller inte om det skett ett oförutsett haveri och omedelbara åtgärder krävts för att inte orsaka skada på människors hälsa eller miljön. Detta gäller heller inte om ansökan om tillstånd eller anmälan gjorts enligt 9 kap. miljöbalken.

Om du installerar en ny kylutrustning utan att informera oss innan är vi skyldiga att besluta om miljösanktionsavgift.

Ny kylutrustning?

Om du ska köpa en ny kylutrustning måste du ta hänsyn till vilken utrustning som har den minsta miljöpåverkan. Det gäller både vilken typ och mängd köldmedium kylutrustningen innehåller och hur mycket el den förbrukar. Det går idag att få tag i utrustning som innehåller mer miljövänligt köldmedium som till exempel koldioxid. Tänk på att installation eller andra ingrepp i kylutrustningen bara får utföras av certifierade kylfirmor.

Miljöskyddskontoret

NULL

Miljöskyddskontoret