Skicka faktura till Alingsås kommun

När du har levererat varor eller tjänster till Alingsås kommun vill vi ha din faktura elektroniskt, vilket är ett lagkrav från och med 1 april 2019.

Texten uppdaterad 2021-10-01

Faktureringsinformation

  • Företagsnamn: Alingsås kommun
  • Fakturaadress: Alingsås kommun, Box 683, 441 18 Alingsås
  • Organisationsnummer: 212000-1553
  • Momsregistreringsnummer: SE212000155301
  • E-fakturaoperatör: Scancloud (före detta Addett)
  • GLN nr: 7381039200009
  • Peppol-id: 0088:7381039200009 eller 0007:2120001553
  • Placering referenskod: Referenskoden ska skickas i fältet ID under den första förekomsten av RequisitionistDocumentReference (dvs, /Invoice/RequisitionistDocumentReference[1]/ID) om du skickar Svefaktura.

Skicka e-faktura

Vi använder oss av en e-fakturaoperatör för att kunna ta emot svefakturor. Vi är även anslutna till PEPPOL-nätverket och kan ta emot sådana fakturor.

Har du inte börjat med att skicka e-faktura till Alingsås kommun? Idag finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystem/ekonomisystem. Hör med din systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.

För att komma igång med att skicka e-fakturor till Alingsås kommun ska du eller e-fakturaoperatören ställa om till e-faktura i ert affärs-/ekonomisystem. Där anger du, beroende på vad som efterfrågas, organisationsnummer eller GLN-nummer till Alingsås kommun samt kommunens e-fakturaoperatör.

Som operatör anges Scancloud (f.d. Addett). När detta är klart och du har skickat första fakturan skickar du en förfrågan om fakturan gått igenom till edisupport@scancloud.se innehållande ditt organisationsnummer samt numret på din kundfaktura. Scancloud Support kommer därefter bekräfta om/när det är klart att skicka löpande fakturor.

Kommunikation

Du är välkommen att använda valfri e-fakturaoperatör förutsatt att resultatet är enligt våra önskemål. Enligt rådande praxis inom e-handel står du för dina egna kostnader för att sända fakturor, och vi står för våra kostnader kopplat till mottagandet av dem.

För verksamhetsspecifika frågor kontaktar du din ordinarie kontaktperson som du har för Alingsås kommun. Har du teknik- eller kommunikationsfrågor om hur du fakturerar Alingsås kommun, eller har frågor om pågående e-fakturering, skickar du ett mejl till vår samarbetspartner och operatör på edisupport@scancloud.se

Kan du inte skicka e-fakturor idag, men vill komma igång att fakturera Alingsås kommun med e-fakturor, är du välkommen att kontakta edi-relations@scancloud.se

Fakturainnehåll

Alingsås kommun tillämpar generellt 30 dagars betalningstid och godkänner inga faktureringsavgifter. En faktura som skickas till oss ska innehålla beställarens referenskod (en bokstav och fem siffror) för att fakturan ska kunna styras till rätt person. Förutom referenskod ska även beställarens namn finnas angiven på fakturan. Referenskod och beställarens namn får du av beställaren. Vi vill att du anger bankgiro som betalningssätt.

I övrigt ska en faktura uppfylla lagens krav om en fakturas innehåll.

Redovisningsenheten

NULL

Kommunledningskontoret