Nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ansökan/Anmälan om hantering av växtnäringsämnen inom vattenskyddsområde

Bedriver du eller avser du bedriva en verksamhet som hanterar gödsel i någon av de kommunala vattenskyddsområdena kan du behöva anmäla eller söka tillstånd för gödselhanteringen enligt föreskrifterna för respektive vattenskyddsområden. Exempel på verksamheter som hanterar gödsel är hästhållning eller jordbruk med djurhållning eller växtodling.

Med hantering avses lagring och spridning av gödsel. Tillstånds- eller anmälningskrav på lagring av gödsel kan krävas inom de flesta vattenskyddsområden, men det kan variera inom olika zonindelningar. Läs om vad som gäller just för dig i respektive föreskrift, du hittar dom nedan.

Inga nyheter

Alingsås kommun