Bräcke diakoni

Texten uppdaterad 2024-02-08

Ditt hem är ditt. Och med rätt hemtjänst kan du leva livet hela livet – utifrån den person du är. Och vill vara. Vi på Bräcke diakoni vill gärna vara med och göra det möjligt.

Som en idéburen stiftelse har vi inte några ägare, vi drivs utan vinstsyfte med en tanke om att göra skillnad. Och det gör att vi kan tänka med hjärtat först.

Hur din hemtjänst ska se ut är det du, dina behov och önskemål som avgör. Innehållet planerar vi alltid tillsammans med dig och, om så önskas, dina närstående. Vi kan komma på korta besök likväl som ge mer omfattande insatser.

Givetvis möter vi alla våra kunder med lyhördhet och stor respekt, oavsett vad du behöver hjälp med –och med specialkunskap inom demensområdet kan vi ge extra stöd till dig med demenssjukdom.

Vi utför servicetjänster och vård- och omsorgsinsatser samt åtgärdande av trygghetslarm. Vi finns i centrum, Haga, Tuve, och Hemsjö.

Ann-Louise Rickardsson

NULL

Verksamhetschef, Bräcke diakoni