Return öppenvård

Har du problem med alkohol eller droger kan du ha rätt till stöd från socialtjänsten. För att få behandling genom Return ansöker du hos enhet vuxna eller enhet unga vuxna och socialpsykiatri vid socialförvaltningen. För dig som är anhörig erbjuds stöd i grupp en gång per termin.

Texten uppdaterad 2023-06-13

Return erbjuder

  • Behandling för alkohol- och drogproblem
  • Återfallsprevention
  • Anhörigprogram i grupp

Behandling för alkohol- och drogproblem

Efter beslut om insats från socialsekreterare på enhet vuxna eller enhet unga vuxna och socialpsykiatri gör vi en kartläggning där vi kommer fram till vilken form av behandling som passar dina behov bäst. Våra behandlingsmetoder utgår från Socialstyrelsens riktlinjer.

Återfallsprevention

En form av kognitiv beteendeterapi (KBT) som syftar till att förebygga återfall i missbruk. 

Anhörigprogram

För dig som är anhörig och har en person i din närhet som är beroende av alkohol eller droger finns möjlighet att få stöd genom anhörigprogrammet CRAFT (Community Reinforcement And Family Training). Det är en manualbaserad intervention som utvecklats i USA för att hjälpa anhöriga att förmå en person med missbruksproblem att söka och påbörja behandling. Interventionen syftar också till förbättrade familjerelationer och förbättrad hälsa och välbefinnande hos den närstående (oavsett om den missbrukande personen påbörjar behandling eller inte). Stödet ges i grupp.

Kontakt för rådgivning

Telefon: 0322 - 61 62 75
Mejl: return@alingsas.se

Besöksadress: Nygatan 11

Socialförvaltningen

NULL

Socialförvaltningen

Enhet beroendestöd

NULL

Avdelning vuxna, Socialförvaltningen