Utbildningsvägar

Det finns många olika slags utbildningar för vuxna. Här är en översikt över de vanligaste utbildningsvägarna.

Texten uppdaterad 2022-02-25

Kommunernas vuxenutbildning

Kommunernas vuxenubildning (komvux) och Särskild utbildning för vuxna (särvux),  är för dig som behöver läsa in ämnen eller kurser på grundskole- eller gymnasienivå eller lära dig svenska (sfi). Här finns även olika yrkes- och lärlingsutbildningar.

Folkhögskola

På folkhögskola kan du läsa in ämnen eller kurser på grundskole- eller gymnasienivå. Här finns utbildningar inriktade på olika intresseområden.

Allmänna kurser – ett alternativ till komvux. Särskilda kurser med olika profilämnen.

Yrkeshögskola

På yrkeshögskolor hittar du eftergymnasiala utbildningar med inrikting på specifika yrken. Utbildningarna är utformade efter arbetsmarknadens behov.

Utbildningen finns på två nivåer:

  • Utbildning till yrkeshögskoleexamen, minst ett års studier.
  • Utbildning till kvalificerad yrkeshögskoleexamen, minst två års studier.

Vissa utbildningar kräver särskilda förkunskaper, till exempel att du har läst vissa kurser på gymnasiet eller har viss arbetslivserfarenhet.

Högskola och universitet

På högskola och universitet kan du välja mellan enstaka kurser eller hela program, från grundnivå ändå upp till forskarnivå.

Alla kurser och utbildningar på högskolan mäts i högskolepoäng. Antagningskraven är olika beroende på utbildning. Det finns ungefär 50 universitet och högskolor i Sverige.

Telefontider

måndag, onsdag, torsdag, fredag kl. 08.30-09.30
tisdag kl. 13.00-15.00

Tidsbokning via e-tjänst.

Kontakt övrig tid via e-post:
campus.vagledning@alingsas.se

Zandra Lundqvist

NULL

Studie- och yrkesvägledare, Campus Alingsås

Thomas Gustafsson

NULL

Studie- och yrkesvägledare, Campus Alingsås