Betyg och examen

När du är färdig med en kurs får du betyg. Hos oss kan du studera till slutbetyg på grundskolenivå, gymnasieexamen eller slutbetyg på gymnasienivå.

Texten uppdaterad 2022-02-25

Du får betyg på varje kurs du avslutar och på gymnasiearbete/komvuxarbete. Betygsskalan är sexgradig med fem godkända steg: A till och med E är godkänt, F är icke godkänt. A är högsta betyg. Gymnasiearbete/komvuxarbete kan bara betygsättas med E eller F.

Vi utfärdar tre sorters betyg

 1. Slutbetyg på grundläggande nivå
  Ett slutbetyg på grundläggande nivå motsvarar slutbetyg från grundskolan. I betyget ingår:
  • svenska eller svenska som andraspråk
  • engelska
  • matematik
  • samhällskunskap
 2. Gymnasieexamen, 2400 poäng
  • Varav 2250 godkända poäng inklusive svenska/svenska som andraspråk 1-3, engelska 5-6, matematik 1 samt gymnasiearbete/komvuxarbete för grundläggande behörighet till högskola/universitet
  • En gymnasieexamen består av ett visst antal obligatoriska gymnasiegemensamma och programinriktade kurser

  En gymnasieexamen kan vara en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen.

  I en gymnasieexamen ingår ett gymnasiearbete/komvuxarbete som är en uppgift om 100 gymnasiepoäng. Det är med gymnasiearbetet/komvuxarbetet eleven knyter ihop sina studier på programmet och visar att hon eller han är förberedd för yrkesliv eller högskolestudier.
 3. Slutbetyg, 2350 poäng
  • Varav 2250 poäng godkända för grundläggande behörighet till högskola/universitet
  • Kärnämnen 600 poäng
  • Fritt valda ämnen 1750 poäng

  Vi kan utfärda slutbetyg till och med 1 juli 2025 om gymnasieexamen blir till en nackdel för dig.

Hjälp att planera

Vänd dig till en Studie- och yrkesvägledare för hjälp att planera.

  • Boka en tid hos studie och yrkesvägledaren. Du och studie- och yrkesvägledaren går tillsammans igenom vilka kurser som ska finnas med i ditt slutbetyg eller din gymnasieexamen.
  • Till besöket tar du med dig betygsunderlag, till exempel: samlat betygsdokument, studiebevis, utdrag ur betygskatalog, beskrivning av lokal kurs.
 • Kurserna på gymnasienivå har fått nya namn sedan 2012. Vissa kurser har också fått nya poäng, och några kurser har bytts ut helt. Ett exempel är matematik, som nu består av elva kurser istället för sju.

  Du som har samlat betygsdokument kan få med dina kurser i en examen om de går att omvandla enligt det nya regelsystemet. Du får sedan läsa nya kurser för att få en examen. Du kan inte läsa om en kurs som du läst tidigare och som du redan har godkänt betyg i.

  Du som har studiebevis, utdrag ur betygskatalogen eller studieintyg får läsa de kurser du behöver för att få en examen.

  • Betyg från annan kommun eller betyg från gymnasieskolan beställs genom den skola där studierna genomförts.
  • Om du läser flera kurser eller en yrkesutbildning, vänligen vänta med att göra en betygsbeställning tills alla kurser är avklarade och betygsatta.
  • Om det är ett nytt slutbetyg/gymnasieexamen (ej utfärdat) du vill ha från Vuxenutbildningen Campus Alingsås behöver du kontakta vår studie- och yrkesvägledare.
   E-post: campus.vagledning@alingsas.se
  • Vill du ha en kopia av ditt redan utfärdade slutbetyg/gymnasieexamen kan du ansöka om detta i e-tjänsten ovan.
  • Studerar du idag eller om du  nyss avslutat dina studier hos oss, kan du genom att logga in på Alvis studerandesida begära ut dina betyg.
   https://alingsas.alvis.gotit.se/student
  • Betyget skickas med post till din folkbokföringsadress 1-2 veckor efer att vi har mottagit beställningen.
   Du kan i e-tjänsten välja om du även vill ha ditt betyg på e-post.
 • Campus Alingsås överför alla betygsuppgifter till UHR’s (Universitet och Högskolerådet) databas BEDA som i sin tur överför uppgifterna till antagningsservice, antagning.se. Det är alltid ditt ansvar att kontrollera att dokumentet har kommit in till antagning.se.

Telefontider

måndag, onsdag, torsdag, fredag kl. 08.30-09.30
tisdag kl. 13.00-15.00

Tidsbokning via e-tjänst.

Kontakt övrig tid via e-post:
campus.vagledning@alingsas.se

Zandra Lundqvist

NULL

Studie- och yrkesvägledare, Campus Alingsås

Thomas Gustafsson

NULL

Studie- och yrkesvägledare, Campus Alingsås