Lokala trafikföreskrifter

Lokala trafikföreskrifter är beslut på vilka särskilda trafikregler som gäller på vissa platser eller inom vissa områden. En lokal trafikföreskrift kan vara antingen permanent eller av tillfällig art.

Texten uppdaterad 2020-04-30

Vad är en lokal trafikföreskrift?

Lokala trafikföreskrifter är beslut på vilka särskilda trafikregler som gäller på vissa platser eller inom vissa områden. En lokal trafikföreskrift kan vara antingen permanent eller av tillfällig art. För de trafikregler som avviker från de generella reglerna ska det finnas lokala trafikföreskrifter som talar om vad som gäller. Det kan till exempel handla om hastighetsbegränsningar, parkeringsförbud, tidsbegränsningar på parkeringar eller gångfartsområden.

Alla kommunens lokala trafikföreskrifter finns publicerade på STFS, Svensk trafikföreskriftssamling, som kan nås via Transportstyrelsens hemsida. Föreskrifterna kan sökas både på gatunamn eller via karta.

Ansöka om lokala trafikföreskrifter

Som privatperson har du möjlighet att ansöka om lokala trafikföreskifter. Alingsås kommun har mandat att fatta beslut om vissa föreskrifter inom tätbebyggt område, medan vissa föreskrifter fattas av andra myndigheter som exempelvis Länsstyrelsen. Kontakta därför oss för rådgivning innan du lämnar din ansökan.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen