Anmälan om lantbruk

Om du avser att starta verksamhet med djurhållning med mer än 100 djurenheter måste du anmäla verksamheten till bygg- och miljönämnden senast 6 veckor innan verksamheten ska starta. Avser du att hålla fler än 400 djurenheter måste du söka tillstånd hos Länsstyrelsen Västra Götaland.

Texten uppdaterad 2024-01-29

Lantbruk som håller fler än 100 djurenheter räknas som en så kallad C-verksamhet och är anmälningspliktig enligt Miljöbalken. Då ska den som är ansvarig för verksamheten (verksamhetsutövaren) lämna in en anmälan om sin verksamhet till bygg- och miljönämnden. Anmälningsblankett för C-verksamheter. Om verksamheten avses ha fler än 400 djurenheter eller

  • du avser att ha fler än 40 000 platser för fjäderfän
  • du avser att ha fler än 2 000 platser för växande grisar som är tyngre än 30 kilogram och avsedda för produktion, eller
  • du avser att ha fler än 750 platser för suggor

ska verksamhetsutövaren istället ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen. Om du ska göra en ny-, om- eller tillbyggnad av djurstall, kan det innebära att du måste förpröva byggnationen hos länsstyrelsen. Förprövningen gäller djurskydd och inte miljöskyddsfrågor. För mer information om förprövning se länken nedan från länsstyrelsen eller kontakta dem på tel: 010-224 40 00.

Om du som verksamhetsutövare planerar att göra väsentliga ändringar i sin anmälningspliktiga verksamhet, ska du anmäla dessa ändringar till bygg- och miljönämnden.

Miljöenheten

NULL

Miljöenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen