Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Idåsen

Idåsens naturreservat med små åkrar och lövdungar, stenmurar och rösen väcker minnen från den odling som pågick fram till 1930-talet. Idåsen är ett populärt utflyktsmål.

Texten uppdaterad 2020-04-16

Idåsen är ett ödetorp som ligger insprängt i det stora barrskogsområdet Risveden. Här finns också Risvedens högsta punkt, 201 m.ö.h., från vilken man förr hade en storslagen utsikt över sjön Anten och i fjärran Billingen och Kinnekulle.

Torpmiljön består av omväxlande öppna inägor och slutna partier med lövdungar och solitära lövträd. Av torpet återstår endast en liten lada/raststuga samt två kompletterande vindskydd, varav det senaste invigdes 2009. Varje år arrangerar Bjärke och Långareds hembygdsföreningar slåttergille i slutet av juli.

Området avsattes som naturvårdsområde 1990 och är numera ett naturreservat. Förvaltare är Västkuststiftelsen.

Alingsås kommun