1 Driftstörningar

Du som i ditt yrke anmäler behov av god man

Här följer information till dig som i ditt yrke är skyldig att anmäla behov av god man, t.ex. biståndshandläggare, socialsekreterare, boendechef eller kurator.

Texten uppdaterad 2021-01-04

Att tänka på inför en anmälan om god man:

Här är en checklista med punkter som både du och huvudmannen bör känna till innan du anmäler behov av en god man.

  • En god man bör inte utses om huvudmannen har ett behov som kan lösas på ett mindre ingripande sätt, till exempel hjälp från anhöriga eller socialtjänsten.
  • Godmanskap kan inte ordnas om huvudman inte vill det.
  • En god man har en samordnande roll inte en utförande roll, vilket tex innebär att gode mannen inte själv ska vårda huvudmannen utan se till att hen får bra omvårdnad.
  • En god man kommer att sköta ekonomi åt huvudmannen, inte tillsammans med huvudmannen. Men ett godmanskap bygger på samförstånd, så god man kommer regelbundet att stämma av vad som händer, och höra vad huvudmannen tycker och vill i olika frågor som uppkommer.
  • Godmanskap är en långsiktig insats.
  • Huvudman skall vara medveten om att hen kan behöva betala arvode till den gode mannen, beroende på hur huvudmannens ekonomi ser ut.
  • Huvudmannen eller du som anmäler behov av god man får gärna ge önskemål om vem som ska utses som god man.
  • Överförmyndarenheten gör alltid en lämplighetsprövning om vem som utses till god man.

Besökstider/telefontider Överförmyndarenheten

Måndag-fredag kl. 10.00-12.00

Endast förbokade besök pga. covid-19.

Besöksadress
Stora torget 1
441 30 Alingsås

Överförmyndarsamverkan Alingsås Lerum

NULL

Handläggare, Överförmyndarsamverkan