Aktuella uppdrag

Här kan du se våra aktuella uppdrag.

Nedanför listas uppdrag där vi behöver en ny god man eller förvaltare. Är du intresserad av ett uppdrag skickar du ett mejl till oss med det aktuella aktnumret.

Klicka här för att mejla till oss på adressen overformyndarsamverkan@alingsas.se.

Aktuella uppdrag

 • Alingsås (Akt 7423) Nytt förvaltarskap
  Huvudman
  Man, 37 år

  Omfattning
  Bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person

  Hälsa
  Tidigare opioidberoende, sporadiskt intag av centralstimulerande droger. Ska vara drogfri sedan ett år tillbaka. ADHD och tidigare allvarliga psykosgenombrott vilka har lett till längre inneliggande vård och svår funktionsnedsättning i vardagen. Har svårigheter med social kommunikation, brist på energi, känslomässig dämpning och isolering. Bristande självinsikt. Tar inte emot hjälp men förstår enligt läkarintyget vad saken gäller.

  Boende och bistånd
  Lägenhet med stöd från socialtjänsten och av boendestöd. En ansökan om boende med särskilt stöd fick avslag och är nu överklagad.

  Ekonomi
  Försörjningsstöd
  Oklart i dagsläget hur stora skulderna är.

  Övrigt
  Står ofta utan mat, idag betalar socialtjänsten hans räkningar innan de betalar ut försörjningsstödet för att han inte ska dra på sig ytterligare skulder.

 • Alingsås (Akt 5234) Byte av förvaltare/god man

  Huvudman
  Man, 75 år

  Omfattning
  Bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Förvaltarskap avseende förvalta egendom.

  Hälsa
  Vanföreställningssyndrom, saknar sjukdomsinsikt.
  Förstår ej vad saken gäller.

  Boende och bistånd
  Gruppboende, planerat med flytt till annat vårdboende

  Ekonomi
  Pension och bostadsbidrag
  Omfattande skulder, viss avbetalning sker

  Övrigt
  Sex (vuxna) barn. Kan krävas viss erfarenhet och tydlighet i kontakten med anhöriga.

 • Lerum (Akt 7044) Byte av god man
  Huvudman
  Kvinna, 45 år

  Omfattning
  Bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.

  Hälsa
  Förstår vad saken gäller enligt läkarintyg.
  Lindrig utvecklingsstörning.
  ADD.

  Boende och bistånd
  Anvisad lägenhet.
  Boendestöd.

  Ekonomi
  Sjukersättning.
  Bostadstillägg.
  Ansökt om merkostnadsersättning.
  Har skuldsanering.
  Ekonomin beskrivs som stabil.

  Övrigt
  Har blivit mer och mer självständig och på sikt kanske godmanskap inte behövs. Nuvarande god man avvecklar sina uppdrag därav byte.
  Huvudmannen vill också ha en ny person.

Alingsås kommun