Publicerad 2024-01-28, kl 14:00

Vill du bli god man?

Nästa kurstillfälle är till hösten. Nedan ser du upplägget för tidigare kurser.   

Kursen riktar sig till dig som vill kunna ta uppdrag som god man och förvaltare i Alingsås och/eller Lerums kommun. Kursen passar även dig som redan har uppdrag och som vill uppdatera dina kunskaper på området. 

Kursen innehåller tre olika block och ett avslutande prov. Tonvikten ligger på att du ska förstå lagstiftningen och regelverket som omgärdar uppdraget som god man och förvaltare. Utöver de grundläggande principerna får du också lära dig mer om det löpande uppdraget innehållande redovisning, årsräkning och arvode samt om byte eller upphörande av uppdrag. 

När: Tisdag 5 mars, tisdag 12 mars samt tisdag 19 mars klockan 17.30-20.30. Tre tillfällen totalt. Nästa kurs planeras till hösten.

Plats: Kommunhuset i Lerum, Bagges torg, Brobacken 1, Lerum.

Kostnad: 750 kronor. Litteratur och fika ingår. 

Anmälan: Anmäl dig senast den 1 mars via den här e-tjänsten.

Vid frågor: Kontakta Linda Silander, enhetschef för överförmyndarsamverkan via telefon 0322-61 64 60 eller via e-post overformyndarsamverkan@alingsas.se.

Mer information om att vara god man eller förvaltare.

Överförmyndarsamverkan Alingsås Lerum

NULL

Handläggare, Överförmyndarsamverkan