1 Driftstörningar

Cykelparkering och cykelpumpar

Här hittar du cykelparkeringar och cykelpumpar.

Texten uppdaterad 2021-09-15

Idag finns ungefär 895 pendelparkeringsplatser för cykel runt Alingsås station, såväl under tak som utan tak. Under år 2020 bytte man ut flera cykelställ till en mer säkrare och modernare variant. Sedan början på 2021 finns även ett cykelgarage på plats, som ligger vid den norra sidan om stationen. Här har man möjlighet att låsa in sin cykel. Läs mer om cykelgaraget här. Cykelparkeringar finns även för dig som bor och reser utanför Alingsås tätort vid tre knutpunkter för pendling med buss eller tåg. Vid Sollebrunn station finns 40 platser, vid Västra Bodarne station finns 50 platser och vid Norsesund station finns 86 platser.

Alingsås kommun erbjuder möjligheten att pumpa sina däck utomhus. En cykelpump står på Stora torget och en vid stationen i Alingsås. Det finns även en cykelpump vid busstorget i Sollebrunn. Pumparna kan användas till såväl cyklar som barnvagnar och rullstolar då de har ett munstycke som ska passa de flesta ventiler.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen