Brobacka

I Brobacka naturreservat finns jättegrytor, vackra utsiktspunkter och den sägenomspunna klipphyllan Brudsängen. Området är uppskattat för utflykter och friluftsliv.

Texten uppdaterad 2021-04-15

Brobacka är kommunens äldsta naturreservat och inrättades redan 1922. Naturreservatet utvidgades år 1994 från 2 till 17 hektar. Avsikten med naturreservatet är att visa på de mäktiga krafter som isälvarna utgjorde vid istidens avslutning, vilket resulterade i ett 40-tal jättegrytor.

I området finns ett tidigare naturum, som drivs med hjälp av frivilliga stugvärdar under söndagar från maj till september. Genom området leder några märkta stigar, dels genom ängsmarken, och dels genom jättegrytsområdet upp till utsiktsplatsen på Räkneberget. Ifrån Räkneberget har man en storslagen utsikt över sjön Mjörn. Berget är även strategiskt för att studera sträckande fåglar vår och höst. 

För att bevara ängsväxterna som finns i området fagas området vid stugan på våren och i början av augusti genomförs ett slåttergille av Alingsås lierade ängsgrupp. 

I området finns en minnessten över slaget mot danskarna år 1566, under det nordiska sjuårskriget som pågick 1563-1570.

Västkuststiftelsen är markägare och förvaltare för Brobacka naturreservat sedan 1994.

Reservatets parkeringsplats når du från väg 180 vid Brobackakrysset. Här finns även en pendelhållplats för bussresenärer i omedelbar anslutning till reservatet, ”Brobacka korsväg”.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen