Klipp häcken

Här får du information om vilka regler som gäller för dig som har en häck runt din tomt.

Texten uppdaterad 2022-03-21

Träd, buskar och häckar får inte hindra trafiken. Som fastighetsägare är du skyldig att se till att riskerna för olyckor begränsas. Din häck eller buskage får inte skymma sikten för trafikanterna i vägkorsningar och heller inte gömma skyltar, vägmärken och gatubelysning. Detta står i plan- och bygglagen, 8 kap 15 §.

”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.”

Tips och rekommendationer

Varje år skadas människor i onödan i trafiken för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv. Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att de inte inskränker bredden på gata/gångbana och att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:

  • över gångbana minst 2,5 meter
  • över cykelväg minst 3,2 meter
  • över körbana minst 4,6 meter

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Om du har en hörntomt intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att man placerar dem tillräckligt långt från vägen. Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, vilken klimatzon man befinner sig i, jordens beskaffenhet och skötseln. I plantskolor finns kunskap om växter. Där kan man få tips om arter som passar trädgården klimat- och funktionsmässigt, liksom skötselråd.

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgräns.

Lämpliga häckväxter

Friväxande låg häck: liten svart aronia, björkspirea, hybridspirea, mahonia, ölandstok. Klippt häck: avenbok, bok, hagtorn, häckkaragan, idegran, liguster, måbär, naverlönn, oxbär, spirea, syren.

Kommunen som markägare

Alingsås kommun kan i kraft av fastighetsägare komma att klippa sådant som sträcker sig in på kommunal mark. Innan detta sker kommer fastighetsägaren få chansen att själv åtgärda den växlighet som går in på kommunal mark.

Det kan få följder för de fastighetsägare som inte sköter sitt åtagande kring växlighet vid tomtgräns. Enligt antagna politiska beslut kan det i förlängningen resultera i ett vite på 15 000 kronor.

Vite är det dock det absolut sista steget. Först skickar kommunen ut informationsbrev och gör platsbesök så att fastighetsägaren får möjlighet att rätta till eventuella brister. Detta för att det förhoppningsvis inte ska behöva gå så långt som till vite. Mer information finns i länk nedan.

Du är välkommen att höra av dig till oss på trafik- och planeringsenheten om du har frågor.

Telefontid trafik- och parkenheten

NULL

Kontakta trafik- och parkenheten på 0322-61 70 22, telefontid kl. 8-10 alla helgfria vardagar. Kontakta växeln övrig tid 0322-61 60 00, kl 8-17 måndag-torsdag och 8-16 fredag., Trafik- och parkenheten