Du som har eller behöver en god man eller förvaltare

På denna sida finns information till dig som har en god man eller förvaltare. Här kan du även läsa om hur du ansöker om att få en god man eller förvaltare.

Texten uppdaterad 2023-02-02

Samlingsnamnet för personer som har ett uppdrag som god man eller förvaltare är ställföreträdare. Gemensamt för dessa uppdrag är att de hjälper dig som på grund av någon sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande har svårt att se till dina ekonomiska, juridiska eller personliga angelägenheter.

Är du missnöjd?

Om du har en god man eller förvaltare och är missnöjd med hur den personen sköter sitt uppdrag kan du lämna in ett klagomål till oss. Vi utreder alla klagomål. När du skriver klagomålet är det viktigt att tänka på att den gode mannen eller förvaltaren kommer få läsa det. 

Även den som är anhörig eller har någon annan relation till den som har god man kan lämna klagomål. Vi har en e-tjänst för detta. Det går också bra att kontakta oss via mail overformyndarsamverkan@alingsas.se eller telefon 0322-616160 om det känns lättare. 

Byte eller upphörande av god man eller förvaltare

Om du vill byta god man eller förvaltare kan du ansöka om det. Det kan även nära anhöriga till dig göra. Vi har en blankett för detta, men det går också bra att ringa och prata med oss. Om du inte vill ha god man alls längre kan du själv ansöka om att godmanskapet ska upphöra. Det kan du göra på samma blankett. Blanketten finns längre ner på sidan.

Vem kan ansöka?

Du som behöver hjälp, en nära anhörig till dig eller överförmyndaren kan ansöka om god man eller förvaltare. Om du som behöver hjälp är folkbokförd i Lerums eller Alingsås kommun skickar du din ansökan till Alingsås tingsrätt. Det är tingsrätten som avgör om du har ett sådant kvalificerat hjälpbehov att du har rätt till god man eller förvaltare.

Vill du ansöka om att få en god man eller vill ansöka om god man för en nära anhörig finns mer information om detta på Sveriges Domstolars hemsida. 

Blanketter för egen ansökan eller om du ansöker för en anhörig finns att ladda ner längre ner på sidan.

Mer information

Mer information om hur det är att ha en god man hittar du här: Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare: ”Rollkoll – vad gör en god man och förvaltare”

Överförmyndarsamverkan Alingsås Lerum

NULL

Handläggare, Överförmyndarsamverkan