Nu gäller skärpta nationella råd för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Egen dricksvattenbrunn

Du som har egen dricksvattenbrunn bör kontrollera ditt vatten regelbundet.

Texten uppdaterad 2020-05-28

Vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden av olika orsaker. Därför är det viktigt att du regelbundet tar prov på ditt dricksvatten, minst vart tredje år. Har du små barn i familjen bör du vara extra noggrann med att provta vattnet då små barn kan vara känsliga för höga halter av vissa ämnen.

När du tar ett vattenprov första gången bör du testa allt, bakteriologisk undersökning, fysikalisk kemisk undersökning och om det är en borrad brunn även radon.

För att beställa provtagningsflaskor och få vattnet analyserat kontakta ett ackrediterat laboratorium som utför dricksvattenanalyser.

Kontaktinformation

Avdelningschefen är ansvarig för verksamheten, men för att få svar på specifika frågor får du hjälp till rätt person via växelnumret.

Helena Ingvarsson

NULL

Avdelningschef, Avdelningen livsmedel och hälsa

Miljöskyddskontoret

NULL

Miljöskyddskontoret