1 Driftstörningar

Egen dricksvattenbrunn

Du som har egen dricksvattenbrunn bör kontrollera ditt vatten regelbundet.

Texten uppdaterad 2023-09-12

Vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden av olika orsaker. Därför är det viktigt att du regelbundet tar prov på ditt dricksvatten, minst vart tredje år. Har du små barn i familjen bör du vara extra noggrann med att provta vattnet då små barn kan vara känsliga för höga halter av vissa ämnen.

När du tar ett vattenprov första gången bör du testa allt, bakteriologisk undersökning, fysikalisk kemisk undersökning och om det är en borrad brunn även radon.

För att beställa provtagningsflaskor och få vattnet analyserat kontakta ett ackrediterat laboratorium som utför dricksvattenanalyser.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Livsmedel- och hälsaenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen