1 Driftstörningar

Kommunalt dricksvatten

Dricksvattnet från kommunens vattenverk håller hög och jämn kvalitet. Vattnet uppfyller de kvalitetskrav som Livsmedelsverket ställer på dricksvatten för hushållsändamål.

Texten uppdaterad 2023-10-20

Vattenkvaliteten kontrolleras dagligen vid vattenverken. Dessutom sänds flera vattenprov per månad, både från vattenverk, ledningsnät och hemma hos abonnenter, in för analys vid ackrediterat laboratorium. Bland annat gör regelbunden provtagning av PFAS-halter, men i Alingsås kommun har det aldrig upptäckts någon PFAS i vare sig råvatten eller dricksvatten.

Proverna tas enligt ett kontrollprogram godkänt av tillsynsmyndigheten.
Observera att det är endast kallvatten som räknas som livsmedel, inte varmvatten. Använd inte varmvatten till matlagning på grund av ökad risk för bakterier och kopparhalt om du har kopparrör. Ta för vana att alltid spola ur vattnet som stått i ledningen över natten eller när du varit bortrest.

VA-avdelningen garanterar inte ett visst tryck. Beroende på i vilket område fastigheten är belägen ligger trycket på mellan 2,5 – 7 bar, information kring hur vattentryck kan beräknas finns under ämnet Vattnet i vardagen. Vattnets pH är cirka 8.

VA-avdelningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen