Frivillignätverk för de som behöver stöd

Civilsamhället är en stark kraft i Alingsås som ger stöd till personer i socialt utsatta situationer. Fyra gånger per år sammankallar socialförvaltningen det frivillignätverk som består av föreningar och organisationer som vill engagera sig och bidra i sociala frågor.

Texten uppdaterad 2023-03-15

Sedan 2013 finns ett frivillignätverk i Alingsås kommun där både civilsamhället och socialförvaltningen ingår för att tillsammans samverka för social hållbarhet. Målet och syftet är att alla alingsåsare ska ha ett sammanhang, främst de personer och grupper som har extra behov av stöd; unga vuxna, personer som lever isolerat, personer med psykisk ohälsa och personer med beroendeproblematik. 

Idag består nätverket av ungefär 14 olika organisationer, föreningar och samfund som socialförvaltningen i Alingsås sammankallar. Fyra gånger per år träffas de för att inspirera, dela med sig av erfarenheter och diskutera viktiga och aktuella frågor. Vid tillfällen anordnas även informationsträffar med gästföreläsare kring ämnen som kan vara till nytta för nätverket. Även fokusgrupper är ständigt igång, bland annat en som syftar till ökad samverkan vad gäller boendefrågor.

Vid varje träff i helgrupp får samtliga aktörer presentera de frågor och utmaningar som de står inför just nu samt pågående och kommande aktiviteter som de bedriver. Detta i sin tur skapar en lägesbild som möjliggör fortsatt samverkan. 

Vill din förening eller organisation gå med i frivillignätverket?

Anmäl ditt intresse till Josefine Werner Alm, frivilligsamordnare.

Mejla till josefine.werner.alm@alingsas.se

Eller ring 0721-611762.

Alingsås kommun