1 Driftstörningar

Anmäla miljöfarlig verksamhet

Vissa verksamheter måste du anmäla till bygg- och miljönämnden innan du får sätta igång. Om din verksamhet behöver tillstånd är det istället länsstyrelsen du ska vända dig till.

Texten uppdaterad 2024-01-25

De verksamheter som du som verksamhetsutövare måste anmäla till bygg- och miljönämnden finns att hitta i miljöprövningsförordningen

Du ska lämna in en anmälan till bygg- och miljönämnden senast sex veckor innan du planerar att starta verksamheten. Detsamma gäller om du anmäler en mindre ändring av tillståndspliktig verksamhet. Anmälan ska vara skriftlig. Den ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som vi behöver för att vi ska kunna bedöma verksamhetens omfattning och miljöeffekter. Din anmälan handläggs av miljöenheten vid Samhällsbyggnadsförvaltningen på uppdrag av bygg- och miljönämnden.

Om vi bedömer att anmälan innehåller de uppgifter som vi behöver för att kunna ta ställning i ärendet kommer vi besvara anmälan med ett beslut. Det betyder att vi beslutar att verksamheten ska följa vissa försiktighetsåtgärder för att minimera miljöpåverkan. Vi kan också förbjuda verksamheten om vi bedömer att påverkan på miljön eller människors hälsa inte är godtagbar.

Miljöenheten

NULL

Miljöenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen