Skolbyte eller inskrivning, Alingsås grundskola

Denna ansökan avser skolbyte för elever som önskar att byte mellan två skolenheter i Alingsås eller för utomkommunal elev som önskar skriva in sig i Alingsås kommun.

Texten uppdaterad 2023-09-13

För skolbyte eller inskrivning under läsåret används e-tjänst. Placeringsregler och urvalskriterier för skolbyte finns i dokumentet ”Skolval ansökningsförfarande, placeringsregler och urvalskriterier”. Läs mer och ta del av dessa på www.alingsas.se/skolval.

Skolskjuts

Har du skolskjuts idag inom Alingsås kommun? Tänk på att din skolbytesansökan kan påverka rätten till skolskjuts

Ansökan om skolskjuts görs separat, i första hand via e-tjänst (Se länk nedan) Det finns särskilda regler kring skolskjuts i skollagen och genom regler antagna av Barn- och ungdomsnämnden. Elever i förskoleklass ska ha minst 2 km skolväg till placeringsskolan. För elever i årskurs 7 gäller minst 5 km skolväg till placeringsskolan. Med skolväg avses den kortaste användbara vägen. Skolskjuts beviljas inte till och från fritidshemmet utan endast till och från skolans tider.

Tänk på att göra ansökan om skolskjuts så snart ni kan efter skolvalsansökan.

Alingsås kommun