Publicerad 2024-07-03, kl 13:43

Ny väg förbinder Kavlås med Stadsskogen

På fredag kl. 17 öppnar den nya vägen som binder ihop Kavlås och Stadsskogen. Slutbesiktning är gjord och från och med fredag kommer det att gå att både köra bil på huvudvägen och att gå eller cykla på den nya GC-banan. Båda vägarna blir en förlängning av Ekhagegatan och löper mellan Alfhemsvägen och Kavlåsvägen

Den nya GC-banan skapar en skyddad zon för alla cyklister och fotgängare och binder dessutom ihop Stadsskogen med centrum på ett bra sätt. Det blir också en trygg skolväg för de elever som under terminerna tar sig från Stadsskogen till Kullingsbergsskolan.

Projektet har pågått i cirka ett år och allt har gått enligt plan i ett bra samarbete med entreprenören. Utöver förlängningen av Ekhagegatan har det även anlagts en dagvattendamm och en lokalgata som fått namnet Ekängsgatan. Nästa steg för Kavlås äng blir byggnation av bostäder och det arbetet löper vidare i regi av 4D Gruppen.

Välkommen att använda Alingsås senaste gata!

Alingsås kommun