sv Swedish

Nätverk och forum

Är du intresserad av att ta del av vad Alingsås näringsliv har att erbjuda? Då rekommenderar vi dig att ta tillfället i akt och besöka någon av de träffar som arrangeras, till exempel Before Work eller Näringslivsforum.

Texten uppdaterad 2023-05-08

Två händer som håller runt en kaffekopp.
Alingsås Kommun samarbetar med lokala nätverk och organisationer för att stärka utvecklingen och tillväxten för företagen i kommunen.

Before Work

Ett väletablerat och välbesökt frukostmöte där nätverkandet står i fokus. Before Work syftar till att företagen i Alingsås i större utsträckning skall lära känna varandras verksamheter och på så sätt finna synergier och affärsmöjligheter i kommunen.

Vid varje tillfälle står ett företag som värd. I de egna lokalerna bjuder företaget på frukost och en presentation av sin verksamhet. En fantastisk möjlighet att marknadsföra sin verksamhet för potentiella kunder, samarbetspartners och kollegor i kommunen. Vi träffas innan dagens alla måsten drar igång kl. 7.30-8.30.

Näringslivsforum

En dialogträff för företagare, politiker och tjänstemän. En träff där vi samlas kring ett tema och utbyter tankar och idéer genom dialog. Bakom Näringslivsforum står Alingsås kommun och Näringslivsrådet. Träffen ska arrangeras två gånger per år med fokus på dialog, samförståelse och information för näringsliv, tjänstepersoner och politiker.

Näringslivsrådet

Näringslivsrådets syfte är att gemensamt verka för ett attraktivt och välmående företagsklimat i Alingsås kommun. Näringslivsrådet består av nio ledamöter, fyra ledamöter är kommunala tjänstepersoner och fem ledamöter representerar det lokala näringslivet.

En tjej sitter vid ett cafébord och antecknar i en anteckningsbok.

Företagare i Alingsås är aktiva och engagerade och det finns ett stort utbud av nätverk och organisationer som verkar för företagande i kommunen.

Företagarna Alingsås

Verkar för att skapa ett starkt lokalt nätverk bland Alingsås företagare med aktiviteter, utbildningar och nätverk.

Alingsås Handel

Har till uppgift att stärka handelns företag och skapa bättre förutsättningar för handel och samarbetar med Svensk handel.

Bjärkeföretagens förening

Arbetar för att på olika sätt stärka möjligheterna att bo och driva verksamhet i  Bjärkebydgen.

Lantbrukarnas Riksförbund

Är organisationen för dig som verkar eller vill stötta verksamhet på landsbygden, för ett levande Sverige och en levande landsbygd.

Fastighetsägarna

Är en branschorganisation som arbetar för en hållbar och fungerande fastighetsmarknad. Uppdraget är att förbättra villkoren för fastighetsföretagandet i landet, så att bostads- och lokalmarknaden kan utvecklas.

BNI

Erbjuder ett strukturerat, mätbart och energigivande nätverk och ett bra sätt att göra affärer på.

Alingsås kommun