1 Driftstörningar

Nätverk och forum

Är du intresserad av att ta del av vad Alingsås näringsliv har att erbjuda? Då rekommenderar vi dig att ta tillfället i akt och besöka någon av de träffar som arrangeras, till exempel Näringslivsforum.

Texten uppdaterad 2024-03-20

Två händer som håller runt en kaffekopp.
Alingsås Kommun samarbetar med lokala nätverk och organisationer för att stärka utvecklingen och tillväxten för företagen i kommunen.

Näringslivsforum

En dialogträff för företagare, politiker och tjänstepersoner. En träff där vi samlas kring ett tema och utbyter tankar och idéer genom dialog. Bakom Näringslivsforum står Alingsås kommun och Näringslivsrådet. Träffen ska arrangeras två gånger per år med fokus på dialog, samförståelse och information för näringsliv, tjänstepersoner och politiker.

Industriområdesträffar

Industriområdesträffar arrangeras av kommunen två gånger per år. Varje tillfälle sker ute i ett industriområde för att vi ska möta industrierna i deras vardagsmiljö.

Träffen lyfter aktuella frågor som berör företagen, antingen generellt för hela Alingsås eller för ett specifikt område. Det kan också finnas inslag av talare från näringslivet.

Utöver att mötet är ett bra tillfälle för kommunen och företagen att samverka blir det även ett forum som främjar dialog mellan de företag som verkar i samma område.

Samhällsbyggnadsfrukost

Ett frukostmöte som arrangeras fyra gånger per år. Varje tillfälle har ett tema, men gemensamt för alla träffar är att det berör samhällsbyggnad i Alingsås kommun.

Kommunen bjuder in politiker, tjänstepersoner, företagare och andra personer som är intresserade av samhällsbyggnad för att prata om hur vi tillsamman kan få Alingsås att växa.

Stadskärneträffar

Två gånger per år arrangerar Alingsås kommun, Alingsås handelsförening och Fastighetsägarna en stadskärneträff.

På vårens möte brukar aktuella ämnen som evenemang och andra händelser inför sommaren att lyftas. Det kan också vara interna eller externa talare som på olika sätt informerar om eller inspirerar till hur alla aktörer gemensamt kan skapa en levande stadskärna och samverka för att locka både alingsåsare och besökare utifrån. 

Höstens träff tar avstamp i resultatet av undersökningen Cityindex. Den visar hur Alingsås stadskärna har utvecklats och hur den står sig i jämförelse med andra städer i liknande storlek. Detta möte ger också plats för andra ämnen som på olika sätt främjar utvecklingen av Alingsås stadskärna.

En tjej sitter vid ett cafébord och antecknar i en anteckningsbok.

Näringslivsrådet

Näringslivsrådets syfte är att gemensamt verka för ett attraktivt och välmående företagsklimat i Alingsås kommun. Näringslivsrådet består av nio ledamöter, fyra ledamöter är kommunala tjänstepersoner och fem ledamöter representerar det lokala näringslivet.

Företagare i Alingsås är aktiva och engagerade och det finns ett stort utbud av nätverk och organisationer som verkar för företagande i kommunen.

Företagarna Alingsås

Verkar för att skapa ett starkt lokalt nätverk bland Alingsås företagare med aktiviteter, utbildningar och nätverk.

Alingsås Handel

Har till uppgift att stärka handelns företag och skapa bättre förutsättningar för handel och samarbetar med Svensk handel.

Bjärkeföretagens förening

Arbetar för att på olika sätt stärka möjligheterna att bo och driva verksamhet i  Bjärkebydgen.

Lantbrukarnas Riksförbund

Är organisationen för dig som verkar eller vill stötta verksamhet på landsbygden, för ett levande Sverige och en levande landsbygd.

Fastighetsägarna

Är en branschorganisation som arbetar för en hållbar och fungerande fastighetsmarknad. Uppdraget är att förbättra villkoren för fastighetsföretagandet i landet, så att bostads- och lokalmarknaden kan utvecklas.

BNI

Erbjuder ett strukturerat, mätbart och energigivande nätverk och ett bra sätt att göra affärer på.

Alingsås kommun