1 Driftstörningar

Marknadsför möjligheterna med regionens innovationssystem

Texten uppdaterad 2023-12-18

Beskrivning: Sprida information om regionala innovationssystem vid minst tre tillfällen i kommunens nyhetsbrev samt på hemsida.

Syfte: Kunskapsspridning som är till nytta för de lokala företagens egen innovationsresa.

Tidplan: 2023 – 2024

Ansvarig: Näringslivsenheten

Kontaktperson: Mia Wallander, näringslivsstrateg

Alingsås kommun