Företagsklimat

I Alingsås är det enkelt att driva företag.

Texten uppdaterad 2021-10-20

Ett positivt företagsklimat är en förutsättning för att näringslivet ska fortsätta välja Alingsås som bas för etablering och expansion. Varje möte med kommunen ska präglas av ett positivt bemötande och alltid ha de vi finns till för i fokus. Vid inköp och upphandling är det viktigt att små och medelstora företag får möjlighet att delta.

  • Detta betyder ”pågående”.
  • Detta betyder ”genomförd”.
  • Detta betyder ”på gång”.

Aktuella insatser

Näringslivsenheten

NULL

Näringslivsenheten