Samverkansaktiviteter med de lokala företagarföreningarna

Texten uppdaterad 2023-12-21

Beskrivning: Samverka med de lokala företagarföreningarna genom följande utpekade sammanhang:

  • Näringslivsrådet: 6 – 8 sammanträden.
  • 2-4 dialogmöten med föreningsstyrelserna och kommunledningen.
  • Gemensamma aktiviteter och evenemang som marknadsförs via aktörernas kanaler, däribland Näringslivsforum, Before Work, Samhällsbyggnadsfrukost, Stadskärneträff, Bjärketräff o. dyl.

Syfte: Stärka dialog och skapa samsyn mellan näringsliv och kommun.

Tidplan: 2023 – 2024

Ansvarig: Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret

Kontaktperson: Mia Wallander, näringslivsstrateg

Alingsås kommun