Starta eget-utbildning

Texten uppdaterad 2024-01-11

Beskrivning: Erbjuda starta eget-utbildning för ökad förståelse kring hur man startar företag.

Tidplan: 2023 – 2024

Ansvar: Tillväxtavdelningen, kommunledningskontoret

Samarbetspartner: Nyföretagarcentrum Alingsås

Kontaktperson: Mia Wallander, näringslivsstrateg

Mia Wallander

NULL

Näringslivsstrateg, Näringslivsenheten