Näringslivsforum

Texten uppdaterad 2023-12-21

Beskrivning: En storträff för företag, politik och kommunens representanter som har fokus på det Näringslivsstrategiska programmets sex strategiområden.

Syfte: Dialog, samförståelse, inspiration samt insamling av åtgärdsförslag till det Näringslivsstrategiska programmets åtgärdsplan.

Tidplan: Två tillfällen under 2024

Ansvarig: Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret

Kontaktperson: Mia Wallander, näringslivsstrateg

Alingsås kommun