Nyhetsbrev till näringslivet

Texten uppdaterad 2023-12-21

Beskrivning: 

  • Skicka 8-10 st nyhetsbrev till näringslivet som målgrupp om kommunens näringslivsarbete.
  • Skicka välkomstbrev till nystartade företag i Alingsås vid 10-12 tillfällen.

Syfte: Öka kännedom om vad som sker i kommunens verksamhet med särskild koppling till näringslivet.

Tidplan: 2023 – 2024

Ansvarig: Kommunikationsenheten och Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret

Samarbetspartners: övriga förvaltningar, näringslivsrådet

Kontaktperson: Mia Wallander, näringslivsstrateg

Alingsås kommun