Företagsbesök

Texten uppdaterad 2023-12-21

Beskrivning: Genomför företagsbesök med politiker och tjänstepersoner i Alingsås kommun.

Syfte: ger inblick i, och ökad förståelse för, företagarens vardag.

Tidplan: 2023 – 2024

Ansvarig: Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret

Samarbetspartners: politiker, kommunala tjänstepersoner

Näringslivsenheten

NULL

Näringslivsenheten