Digitalisering av företagslotsen

Texten uppdaterad 2023-05-03

Beskrivning: Utred förutsättningarna för en digitalisering av företagslotsen

Tidplan: 2023

Ansvar: Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret

Samarbetspartners:

Näringslivsenheten

NULL

Näringslivsenheten