Infrastruktur och tillgänglighet

Alingsås har en fungerande infrastruktur och god tillgänglighet.

Texten uppdaterad 2021-10-20

Med sitt geografiska läge med närheten till Göteborg, E20, väg 180, Västra Stambanan samt i anslutning till regionens starka position som internationell logistiknod har Alingsås ett mycket strategiskt läge som ett nav med förbindelser i alla väderstreck. Det ger god tillgänglighet för både människor och gods. En samlad stadskärna med bra möjlighet för gång och cykel bidrar till korta avstånd inom staden.

  • Detta betyder ”pågående”.
  • Detta betyder ”genomförd”.
  • Detta betyder ”på gång”.

Aktuella insatser

Näringslivsenheten

NULL

Näringslivsenheten