Ta fram cykelplan

Texten uppdaterad 2024-02-19

Beskrivning: Alingsås kommun tar fram en cykelplan för hela den geografiska kommunen. Planen beskriver dagens situation, mål för framtiden och vilka steg som behöver tas för att vi ska nå våra mål. Näringslivet kan få en samlad bild över hur kommunen planerar för det framtida cykelvägnätet, vilket utgör underlag i dialogen kring till exempel utveckling och exploatering.

Syfte: Syftet med cykelplanen är att nå klimatmålen och öka det hållbara resandet i samhället.

Tidplan: 2023-2024

Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samarbetspartners: Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret

Kontaktperson: Erika Lennartsson, trafikplanerare, tel. 0322-61 72 90, erika.lennartsson@alingsas.se

Alingsås kommun