1 Driftstörningar

Cykelvänligast

Texten uppdaterad 2024-05-17

Beskrivning: Cykelvänligast är en nationell plattform med syfte att förbättra cykelförutsättningarna hos företag. Alingsås kommun har anslutit sig till detta samarbete, vilket öppnar upp för företagarna i vår kommun att delta. Företag som registrerar sig i plattformen kan satsa på att uppfylla ett antal olika kriterier som rör till exempel cykelparkering och omklädningsmöjligheter. Företagen får också delta i inspirationsträffar, undersökningarna och tävlingar. Kommunen har valt att göra den här satsningen som ett steg i riktningen att öka andelen hållbart resande.

Syfte: En sådan ökning förväntas medföra minskat buller, bättre folkhälsa och bättre livsmiljöer i form av attraktivare, tryggare och säkrare städer. Det bidrar till att vår kommun blir bättre att bo, vistas och verka i.

Tidplan: 2023 – 2024

Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samarbetspartners: övriga förvaltningar, näringsliv

Kontaktperson: Erika Lennartsson, trafikplanerare, tel. 0322-61 72 90, erika.lennartsson@alingsas.se

Alingsås kommun