Kompetensförsörjning

Alingsås kommun tillvaratar och attraherar kompetens.

Texten uppdaterad 2021-10-20

Tillgången till arbetskraft med relevant kompetens är en av de viktigaste förutsättningarna för att näringslivet ska vara konkurrenskraftigt och fortsätta utvecklas. För att säkra morgondagens kompetensförsörjning ska Alingsås kommun arbeta aktivt med att tillvarata den kompetens som finns lokalt och regionalt, samt verka för att attrahera internationell kompetens.

  • Detta betyder ”pågående”.
  • Detta betyder ”genomförd”.
  • Detta betyder ”på gång”.

Aktuella insatser

  • Just nu finns det inga pågående aktiviteter inom detta område. Titta gärna på genomförda aktiviteter för att se vad som redan är gjort.

Interna genvägar

Genomförda aktiviteter

Alingsås kommun