2 Driftstörningar
sv Swedish

Nedläggning av miljöfarlig verksamhet

Texten uppdaterad 2021-12-16

När du planerar att avveckla din verksamhet så finns det några saker som är viktiga att tänka på:

  • Hur ska utrustning och maskiner hanteras? Finns det kemiska produkter eller processvatten i utrustningen?
  • Hur ska fasta installationer som cisterner, oljeavskiljare, andra reningsanläggningar, tryckluftsanläggning, ventilation, elsystem m. m. hanteras?
  • Hur ska ni ta hand om kemikalier, farligt avfall och icke-farligt avfall?
  • Behöver väggar, golv och tak rengöras eller saneras?
  • Finns det risk att marken eller byggnaderna är förorenade? Behövs undersökning och/eller sanering?
  • Ska byggnader rivas? Behövs rivningslov?

Vi vill vi att du anmäler nedläggningen till miljöskyddsenheten i god tid innan verksamheten upphör. Vi tittar på anmälan och bedömer om det behöver ställas några krav i samband med avvecklingen. Om vi behöver kommer vi begära in kompletterande uppgifter.

E-tjänster

Marie Berghult

NULL

Myndighetschef/Avdelningschef Bygg- och miljö, Samhällsbyggnadsförvaltningens ledning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen