Avgifter för prövning och tillsyn inom alkoholområdet

Livsmedel och hälsaenheten har ansvaret att pröva ansökningar och förändringar i verksamheter som serverar alkohol. Enheten bedriver också tillsyn inom området. För prövning av ansökningar och tillsynen tas avgifter ut. Avgiften är timbaserad och beräknas utifrån Sveriges kommuner och regionens vägledning.

Texten uppdaterad 2024-01-10

Ansökningsavgifter

Nyansökan 12 500 kr
Utvidgat tillstånd 6 250 kr
Betydande ändring i bolag 7 500 kr
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 7 500 kr
Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 1 250 kr
Provsmakning vid tillverkningsställe 11 250 kr
Tillfälligt tillstånd provsmakning vid arrangemang 7 500 kr
Anmälan om serveringslokal vid catering1 250 kr
Avgift för kunskapsprov per tillfälle 2 500 kr

Tillsynsavgifter

Avgiften för den årliga kontrollen består dels av en fast del och en rörlig del. Den rörliga delen baseras på verksamhetens försäljning av alkoholhaltiga drycker under det senaste räkenskapsåret.

Försäljning av alkoholhaltiga dryckerAvgift per år
Fast årlig avgift stadigvarande tillstånd3 750 kr
Rörlig avgift:
50 000 – 100 000 kronor1 250 kr
100 001 – 200 000 kronor 3 750 kr
200 001 – 500 000 kronor 6 250 kr
500 001 – 1 000 000 kronor 8 750 kr
1 000 001 – 2 000 000 kronor 10 000 kr
2 000 001 – 3 000 000 kronor13 750 kr
3 000 001 – 4 000 000 kronor16 250 kr
4 000 001 – 6 000 000 kronor18 750 kr
6 000 001 – 8 000 000 kronor23 750 kr
8 000 001 – 12 000 000 kronor26 250 kr
12 000 001 kronor och uppåt28 750 kr

Frågor och svar om avgifter för alkoholtillstånd

  • Kommunen har olika avgifter beroende på vilken typ av serveringstillstånd du vill ansöka om.

    Se separat lista över vilka avgifter som gäller.

    För att bli beviljad ett serveringstillstånd behöver du i de flesta fall också göra ett kunskapsprov. Avgiften för ett kunskapsprov är 2500 kr per person och tillfälle. Det kan vara flera personer som behöver göra kunskapsprovet. Vem och vilka som behöver göra kunskapsprovet avgörs av kommunens handläggare vid ansökningstillfället.

  • Efter att du blivit beviljad ett stadigvarande serveringstillstånd betalar du en årsavgift till kommunen som är uppdelad i en fast del och en rörlig del. Den rörliga delen är varierande mellan 1 250 kr – 28 750 kr beroende på vilken årsomsättning du haft i din verksamhet föregående år.

  • Ansökningsavgifter ska alltid betalas  i samband med att din ansökan lämnas in. Handläggning av ärendet sker inte förrän din avgift är betald.

    Instruktion för betalning får du i samband med att ansökan skickas in. Du kan i god tid innan ansökan kontakta alkoholhandläggare hos livsmedel och hälsaenheten för betalningsinstruktioner om så önskas.

  • Kommunens årsavgifter faktureras till dig en gång per år. Tidpunkten när detta sker kan vara lite varierande men vanligtvis så görs detta under perioden mars- juni månad.

Livsmedel- och hälsaenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen