sv Swedish

Avgifter för prövning och tillsyn inom alkoholområdet

Hälsoskyddsenheten har ansvaret att pröva ansökningar och förändringar i verksamheter som serverar alkohol. Enheten bedriver också tillsyn inom området. För prövning av ansökningar och tillsynen tas avgifter ut.

Texten uppdaterad 2023-01-05

Ansökningsavgifter

Nyansökan 10 000 kr
Utvidgat tillstånd 4 000 kr
Betydande ändring i bolag 3 300 kr
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 6 000 kr
Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 900 kr
Provsmakning vid tillverkningsställe 6 500 kr
Tillfälligt tillstånd provsmakning vid arrangemang 4 500 kr
Servering vid gemensamt serveringsutrymme 4 000 kr
Anmälan om serveringslokal vid catering 350 kr
Anmälan om redan godkänd lokal 130 kr
Avgift för kunskapsprov per tillfälle 1 400 kr

Tillsynsavgifter

Avgiften för den årliga kontrollen är rörlig. Den baseras på verksamhetens försäljning av alkoholhaltiga drycker under det senaste räkenskapsåret.

Försäljning av alkoholhaltiga dryckerAvgift per år
Upp till 150 000 kronor6 000 kr
150 000 till 300 000 kronor 8 000 kr
300 000 till 2 000 000 kronor 12 000 kr
2 000 000 till 5 000 000 kronor 16 000 kr
5 000 000 kronor och uppåt 20 000 kr

Frågor och svar om avgifter för alkoholtillstånd

  • Kommunen har olika avgifter beroende på vilken typ av serveringstillstånd du vill ansöka om.

    Ett serveringstillstånd som gäller tillsvidare (stadigvarande) kostar 10 000 kr. Ett tillfälligt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten vid t.ex. ett speciellt arrangemang, festival eller liknande kostar 6000 kr. Ett tillfälligt tillstånd till ett slutet sällskap kostar 900 kr.

    För att bli beviljad ett serveringstillstånd behöver du i de flesta fall också göra ett kunskapsprov. Avgiften för ett kunskapsprov är 1400 kr per person och tillfälle. Det kan vara flera personer som behöver göra kunskapsprovet. Vem och vilka som behöver göra kunskapsprovet avgörs av kommunens handläggare vid ansökningstillfället.

  • Efter att du blivit beviljad ett stadigvarande serveringstillstånd betalar du en årsavgift till kommunen. Avgiften är varierande mellan 6000 kr – 20 000 kr beroende på vilken årsomsättning du haft i din verksamhet föregående år.

  • Ansökningsavgifter ska alltid betalas  i samband med att din ansökan lämnas in. Handläggning av ärendet sker inte förrän din avgift är betald.

    Instruktion för betalning får du i samband med att ansökan skickas in. Du kan i god tid innan ansökan kontakta alkoholhandläggare hos hälsoskyddsenheten för betalningsinstruktioner om så önskas.

  • Kommunens årsavgifter faktureras till dig en gång per år. Tidpunkten när detta sker kan vara lite varierande men vanligtvis så görs detta under perioden mars- juni månad.

Helena Ingvarsson

NULL

Enhetschef, Hälsoskyddsenheten

Hälsoskyddsenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen