sv Swedish

Avgifter för prövning och tillsyn inom tobaksområdet

Hälsoskyddsenheten har ansvaret att pröva ansökningar och förändringar i verksamheter som säljer tobak. Enheten bedriver också tillsyn inom området. För prövning av ansökningar och tillsynen tas avgifter ut.

Texten uppdaterad 2023-01-05

Ansökningsavgifter

Nyansökan 8 000 kr

Betydande ändring i bolag 2 600 kr

Tillsynsavgifter

Alingsås kommuns taxa för tillsyn av tobak, folköl, receptfria läkemedel och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ser ut enligt följande:

En produkt 2 000 kr

Två produkter 3 000 kr

Tre produkter 4 000 kr

Fyra produkter 5 000 kr

Avgift om fler än ett besök per år 2 000 kr

Frågor och svar om avgifter för tobakstillstånd

  • Efter att du har blivit beviljad ett tobakstillstånd betalar du en årsavgift till kommunen.

    Alingsås kommun har ett sammanslaget avgiftssystem för årsavgift som gäller tobak, folköl, e-cigaretter och receptfria läkemedel . Om du säljer en av dessa varuslag betalar du 2000 kr, två varuslag 3000 kr, tre varuslag 4000 kr och fyra varuslag 5000 kr.

  • Kostnad för att ansöka  ett tobakstillstånd är 8000 kr.

  • Ansökningsavgifter ska alltid betalas  i samband med att din ansökan lämnas in. Handläggning av ärendet sker inte förrän din avgift är betald.

    Instruktion för betalning får du i samband med att ansökan skickas in. Du kan i god tid innan ansökan kontakta alkoholhandläggare hos hälsoskyddsenheten för betalningsinstruktioner om så önskas.

  • Kommunens årsavgifter faktureras till dig en gång per år. Tidpunkten när detta sker kan vara lite varierande men vanligtvis så görs detta under perioden mars- juni månad.

Hälsoskyddsenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen