Avgifter för prövning och tillsyn inom tobaksområdet

Livsmedel och hälsaenheten har ansvaret att pröva ansökningar och förändringar i verksamheter som säljer tobak. Enheten bedriver också tillsyn inom området. För prövning av ansökningar och tillsynen tas avgifter ut. Avgiften är timbaserad och beräknas utifrån Sveriges kommuners och regioners vägledning.

Texten uppdaterad 2024-01-09

Ansökningsavgifter

Tobakstillstånd detaljhandel 11 250 kr

Tobakstillstånd partihandel 12 500 kr

Ändrade ägarförhållanden 7 500 kr

Ändrat tillstånd 2 500 kr

Anmälan försäljning e-cigaretter 2 500 kr

Anmälan försäljning tobaksfria nikotinprodukter 2 500 kr

Tillsynsavgifter

Alingsås kommun tar ut en årlig tillsynsavgift gällande tobak, folköl, receptfria läkemedel, tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Folköl 2 500 kr

Tobak 6 250 kr

E-cigaretter 2 500 kr

Tobaksfria nikotinprodukter 2 500 kr

Receptfria läkemedel 2 500 kr

Om avvikelse eller bristande efterlevnad medför behov av extra tillsyn tas tillsynsavgift ut med timavgift.

Frågor och svar om avgifter för tobakstillstånd

  • Efter att du har blivit beviljad ett tobakstillstånd betalar du en årsavgift till kommunen. Se separat information om gällande avgifter.

  • Kostnad för att ansöka om ett tobakstillstånd är 11 250 kr för detaljhandel och 12 500 kr för partihandel.

  • Ansökningsavgifter ska alltid betalas  i samband med att din ansökan lämnas in. Handläggning av ärendet sker inte förrän din avgift är betald.

    Instruktion för betalning får du i samband med att ansökan skickas in. Du kan i god tid innan ansökan kontakta alkoholhandläggare hos livsmedel och hälsaenheten för betalningsinstruktioner om så önskas.

  • Kommunens årsavgifter faktureras till dig en gång per år. Tidpunkten när detta sker kan vara lite varierande men vanligtvis så görs detta under perioden mars- juni månad.

Livsmedel- och hälsaenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen