2 Driftstörningar
sv Swedish

Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen

På den här sidan hittar du kontaktuppgifter till samhällsbyggnadsförvaltningen. Om du vill träffa en handläggare/tjänsteman så rekommenderar vi dig att förboka ditt besök för att få bästa möjliga service. Se kontaktuppgifter längst ned på sidan, där hittar du också nämndernas ärenden och kungörelser.

I den digitala receptionen på Sveagatan 12 kan du bland annat lämna in handlingar och skriva ut blanketter.

Kontakt samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadskontoret och miljöskyddskontoret blev en förvaltning 12 april 2021. Den nya organisationen består av en förvaltning; samhällsbyggnadsförvaltningen och två nämnder; samhällsbyggnadsnämnden och miljöskyddsnämnden.

Telefon växeln 0322-61 60 00

Snabba fakta

Besöksadress
Sveagatan 12, 441 32 Alingsås
Postadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 441 81 Alingsås
Fakturaadress
Alingsås Kommun, Box 683, 441 18 Alingsås (Ange referenskod)
Org. nummer
212000-1553

Kontaktvägar, ärenden och kungörelser

VA-avdelningen ansvarar för produktion och distribution av dricksvatten samt bortledning och rening av avloppsvatten inom verksamhetsområdena för kommunalt vatten och avlopp.

Vatten- och ledningsnätsenheten

Avloppsenheten

Projektenheten

Avfallsverksamheten ansvarar för insamling av hushållssopor och slam från enskilda brunnar samt drift av återvinningscentraler, miljöstationer och deponier.

Avfall Insamlingsenheten

Avfall Mottagningsenheten