sv Swedish

Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen

På den här sidan hittar du kontaktuppgifter till samhällsbyggnadsförvaltningen. Om du vill träffa en handläggare/tjänsteman så rekommenderar vi dig att förboka ditt besök för att få bästa möjliga service. Se kontaktuppgifter längst ned på sidan, där hittar du också nämndernas ärenden och kungörelser.

I den digitala frontdeskfunktionen/receptionen på Sveagatan 12 kan du bland annat lämna in handlingar och skriva ut blanketter. Frontdeskfunktionen är bemannad måndag-onsdag kl. 13-15 och torsdag-fredag kl. 10-12. Avvikande öppettider kan förekomma under sommaren och runt högtider.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Organisationen består av samhällsbyggnadsförvaltningen och två nämnder; tekniska nämnden samt bygg- och miljönämnden.

Telefon växeln 0322-61 60 00

Snabba fakta

Besöksadress
Sveagatan 12, 441 32 Alingsås
Postadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 441 81 Alingsås
Fakturaadress
Alingsås Kommun, Box 683, 441 18 Alingsås (Ange referenskod)
Org. nummer
212000-1553

Kontaktvägar, ärenden och kungörelser

VA-avdelningen ansvarar för produktion och distribution av dricksvatten samt bortledning och rening av avloppsvatten inom verksamhetsområdena för kommunalt vatten och avlopp.

Vatten- och ledningsnätsenheten

Avloppsenheten

Projektenheten

Avfallsverksamheten ansvarar för insamling av hushållssopor och slam från enskilda brunnar samt drift av återvinningscentraler, miljöstationer och deponier.

Avfall Insamlingsenheten

Avfall Mottagningsenheten