Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen

På den här sidan hittar du kontaktuppgifter till samhällsbyggnadsförvaltningen. Om du vill träffa en handläggare eller tjänsteperson så rekommenderar vi dig att förboka ditt besök för att få bästa möjliga service. Se kontaktuppgifter längst ned på sidan, där hittar du också nämndernas ärenden och kungörelser.

Frontdeskfunktionen/receptionen på Sveagatan 12 är bemannad måndag-tisdag kl. 13-15, onsdag-fredag kl. 9-12 och 13-14. Avvikande öppettider kan förekomma under sommaren och runt högtider.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Organisationen består av samhällsbyggnadsförvaltningen och två nämnder; tekniska nämnden samt bygg- och miljönämnden. Du når dem på mejl på adresserna tekniska@alingsas.se byggochmiljo@alingsas.se.

Telefon växeln 0322-61 60 00

Snabba fakta

Besöksadress
Sveagatan 12, 441 32 Alingsås
Postadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 441 81 Alingsås
Fakturaadress
Alingsås Kommun, Box 683, 441 18 Alingsås (Ange referenskod)
Org. nummer
212000-1553

Kontaktvägar, ärenden och kungörelser

VA-avdelningen ansvarar för produktion och distribution av dricksvatten samt bortledning och rening av avloppsvatten inom verksamhetsområdena för kommunalt vatten och avlopp.

Vatten- och ledningsnätsenheten

Avloppsenheten

Projektenheten

Avfallsverksamheten ansvarar för insamling av hushållssopor och slam från enskilda brunnar samt drift av återvinningscentraler, miljöstationer och deponier.

Avfall Insamlingsenheten

Avfall Mottagningsenheten