Kontakt

Önskar du ett extra personligt stöd i samtalet med oss, erbjuder vi Teletal alternativt Taltjänst.

Telefon huvudväxel: 0322-61 60 00

Öppettider måndag-torsdag kl. 08.00-17.00 och fredagar kl. 08.00-16.00.              

Adress: Alingsås kommun, 44181 Alingsås

Hitta på karta: Kommunledningskontoret (Rådhuset).

E-post:kommunstyrelsen [at] alingsas [dot] se 
(OBS, om du vill få en snabbare hantering av ditt ärende, hittar du e-postadresser till respektive nämnd under nedanstående organisation). 

Servicekontoret i Sollebrunn håller stängt från 20/12 och öppnar åter 7/1 2020. 

Barn- och ungdomsförvaltningen

Kungsgatan 9, tel 0322-61 63 50.

Campus Alingsås

Utbildningens hus, Östra Ringgatan 16, tel 0322-61 65 60, e-post: vuxenutbildningen [at] alingsas [dot] se.

Akut hjälp

Här finns telefonnummer som du kan ringa om du upplever att du eller någon annan inte mår bra och behöver akut hjälp.

Kommunledningskontoret

Kommundirektör, stab, ekonomiavdelning, HR-avdelning, kommunikationsenhet, samhällsplaneringsenhet, IT, kansli, näringslivsenhet m m.

Barn- och ungdomskontoret

Förvaltningschef, stab, central administration, central utveckling, förskola, grundskola, fritids, pedagogisk verksamhet/dagbarnvårdare.

Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningschef, bygglov, planer, kommunens kartor och lägenhetsregister. Gator, trafik, parker, natur, avfall, vatten och avlopp.

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef, stab, föreningsservice, evenemang, kulturhus, bibliotek, museum, Kabom, Event och ungdomcenter, kulturskolan, Nolhagahallens sim - och sportanläggning, Nolhalla ishall, Nolhaga djurpark, Bjärkehallen/ Växthuset, uteanläggningar, lokaluthyrning, Alströmergymnasiet inkluderande Farkostens gymnasium, Campus Alingsås och Integrationsavdelningen.

Miljöskyddskontoret

Förvaltningschef, Avdelning Livsmedel och Hälsa samt Miljö och Vatten.  

Socialförvaltningen

Förvaltningschef, Avdelning Stab, Avdelning Vuxna och Avdelning Unga.

Vård- och omsorgsförvaltningen

Förvaltningschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska, planeringsavdelningen, myndighetsavdelningen, hälso- och sjukvårdsavdelningen, avdelning kvarboende och äldreboendeavdelningen

Kommunala bolag

Länkar till Alingsåshem och Alingsås Energi

Servicekontoret i Sollebrunn

Information om- och öppettider för Servicekontoret i Sollebrunn

Organisation

Så här är Alingsås kommun är organiserad

Press

Räddningstjänsten

Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund sköter på uppdrag av sina medlemskommuner räddningstjänsten i området. Förbundet styrs av valda politiker från både Alingsås och Vårgårda kommun och det är den sirektionen som tar de övergripande besluten om budget och inriktning m.m.

Inom räddningstjänstförbundet finns det en brandstation med heltidsanställda brandmän i Alingsås, en station med deltidsbrandmän i Vårgårda och en station med deltidsbrandmän i Sollebrunn. Förbundets verkställande ledning finns på brandstationen i Alingsås.