1 Driftstörningar

Feriejobb i Alingsås kommun

Feriejobb är en chans för dig att prova på arbetslivet samt få viktiga erfarenheter inför framtiden. Du får arbetslivserfarenhet och en möjlighet att knyta kontakter på arbetsmarknaden. Det är också ett tillfälle för dig att lära känna Alingsås kommun som arbetsgivare.

Texten uppdaterad 2024-04-15

Nu är feriejobben fördelade och 200 ungdomar har fått information om att de blivit erbjudna ett jobb. Sista svarsdag är 28 april för att tacka ja eller nej till sin plats. När vi har lediga jobb fördelas dessa ut på nytt.

Du som blivit erbjuden ett feriejobb är inbjuden till en obligatorisk informationsträff. Håll koll på den tiden. Vi ses i Trolle Lindgrens sal.

Ansökan

Ansökan är öppen 19 februari – 2 april 2024.

I sommar erbjuder Alingsås kommun 200 feriejobb. Feriejobb är för dig som är mellan 16 och 18 år och är folkbokförd i Alingsås kommun. Kommunen erbjuder också 20 platser på sommarföretagarskola.

Arbetsområden

Som feriejobbare kan du arbeta med olika arbetsuppgifter inom kommunala verksamheter men också på föreningar eller ideella organisationer. Du kan exempelvis arbeta inom äldreomsorg, barnomsorg, besöksnäringen, fastighet- och markskötsel, administration eller butik och lager.

Camp entreprenör Alingsås

Som komplement till feriejobben finns också möjligheten för dig som är intresserad av att driva eget företag att gå en sommarföretagarskola. Anmäl ditt intresse på samma plats som du ansöker om feriejobb. Läs mer om vad Camp entreprenör Alingsås innebär här.

Utdrag ur belastningsregistret

Om du ska jobba inom barnomsorg måste du ha ett registerutdrag från polismyndigheten. Utdraget måste granskas innan du påbörjar din anställning. Blir du erbjuden ett feriejobb inom barnomsorgen önskar vi att du tar med registerutdraget till den informationsträff du blir inbjuden till.

Arbetstider

Feriejobben är uppdelade på perioder om tre veckor/period. Du kan få anställning en period. Varje period innebär arbete måndag-fredag 6 timmar/dag helgfria vardagar.

 • Period 1 – v.25 – 27 (17 juni – 5 juli)
 • Period 2 – v.28 – 30 (8 juli – 26 juli)
 • Period 3 – v. 31 – 33 (29 juli – 16 augusti)

Specifikt arbetsschema får du från din arbetsplats i samband med att du blir erbjuden ett feriejobb. Blir du sjuk kan du inte ”arbeta in” timmar, utan du ska följa ditt arbetsschema.

Vanliga frågor och svar

 • I slutet av april fram till första halvan av maj månad kommer du som blir erbjuden ett feriejobb få besked.

  Alla som erbjuds en plats kommer att få ett mejl med mer information. Vi behöver därefter få ett svar från dig om du tackar ja eller nej till ditt erbjudna feriejobb. Därefter kommer obesvarade platser fördelas till de som ännu inte fått ett erbjudande.

  Att tänka på: Om du tackar ja till ett erbjudet feriejobb förutsätts du kunna arbeta hela perioden. Det är inte tillåtet att byta period eller plats.

  Du kan alltid logga in på ”mina sidor” på feriebas och följa processen.

 • Information om arbetsplatsen, handledare, arbetstid och arbetsuppgifter hittar du på ”mina sidor” på ansökningssidan, där du tackade ja till erbjudandet om feriejobb. Arbetstiderna varierar beroende på vilken arbetsplats du är på.

  Du ska arbeta 6 timmar per helgfri vardag. Tänk på att en rast är obetald och är tvingande att ha när du arbetar 6 timmar.

 • När du blir erbjuden ett feriejobb måste du tacka ja eller nej till platsen, håll koll på när sista datum för det är. Du tackar ja eller nej till platsen via din ansökningssida. Logga in på ”mina sidor” och gå till fliken ”Min plats”.

  Du har i samband med ditt erbjudande blivit inbjuden till en obligatorisk informationsträff. Håll koll på datumet då det är viktigt att du närvarar.

 • Belastningsregistret och misstankeregistret innehåller uppgifter om du är skäligen misstänkt eller har fått påföljder för brott. Du begär utdrag ur belastningsregistret om du ska arbeta med barn inom skola, förskola eller verksamhet direkt kopplad till barn.

  Du kommer få ytterligare information om vart och när du ska visa upp ditt utdrag. Har du inte visat upp det innan din anställning börjar får du inte lov att arbeta och indirekt får du inte någon lön.

 • Kontakta snarast ansvariga för feriejobb och meddela detta! Hör av dig via mejl, envagut@alingsas.se eller telefon 0322-61 60 00. Obs! Om du har tackat nej kan du inte ångra dig eftersom platsen går direkt till annan sökande.

 • Arbetstiden är 6 timmar/dag under två till tre veckor.

  Att tänka på är att du ska alltid ha minst en halvtimmes lunchrast om du jobbar mer än 4,5 timme/dag. För att få betalt för 6 timmars arbete kommer du vara på arbetsplatsen 6,5 timmar.

 • Jobbar du mer än 4,5 timmar i sträck säger arbetsmiljölagen att du måste ha minst 30 minuters rast. En rast är alltid obetald och du registrerar din rast i samband med att du registrerar din arbetstid i lönesystemet Självservice.

  Ibland kan en arbetsplats ha en kortare paus på ca 10 minuter, vilket inte räknas som rast.

 • Efter varje genomfört arbetspass ska du registrera din arbetstid i Självservice, kommunens lönesystem. Registrerar du inte din tid, kan vi inte betala ut någon lön. Se manual, ”Tidrapportering för ferieungdomar”, för tillvägagångssätt. Manualen mejlas ut till dig efter den obligatoriska informationsträffen, men finns också i Självservice. Inloggningsuppgifter till kommunportalen/självservice skickas per sms till dig innan din arbetsperiod börjar.

 • Blir du sjuk ska du meddela handledaren på din arbetsplats innan arbetspasset börjar.

  Rätten till sjuklön gäller om du tillträtt anställningen och därefter varit anställd 14 kalenderdagar i följd. Det innebär att från och med dag 15 har du rätt till sjuklön om ovanstående villkor är uppfyllt. Du kan inte jobba in den tiden som du har varit sjuk.

  Länk till sjuklönelagen.

 • Timlönen för feriejobbare i Alingsås kommun sommaren 2024 är 94,18 kronor/timme.

  Du ska inte arbeta obekväma arbetstider så som kvällar, helger eller röda dagar. Vi betalar inte ut någon OB-ersättning.

 • Utbetalning av lön sker den 27:e varje månad. Om den 27:e råkar vara en lördag eller söndag betalas lönen ut närmast föregående vardag.

  En förutsättning för att få din lön är att du registrerar din arbetade tid i kommunens lönesystem Självservice, för mer information kring detta kan du läsa i manualen ”Tidrapportering för ferieungdomar”.

  De dagar du arbetar i juni betalas ut 27:e juli.
  De dagar du arbetar i juli betalas ut 27:e augusti.
  De dagar du arbetar i augusti betalas ut 27:e september.

 • Lönen kan betalas ut på två sätt, antingen till ditt bankonto eller via utbetalningsavi.

  Till lönekonto: Vill du få din lön insatt på ditt bankkonto ska detta anmälas till Swedbank som hanterar kommunens löneutbetalningar. Är du 18 år kan du anmäla ditt kontonummer med mobilt bank-ID hos Swedbank. Är du under 18 år behöver du fylla i blanketten ”Konto för löneinsättning” och lämna till ett Swedbank-kontor alternativt gå till banken med vårdnadshavare. Blanketten kan du få på informationsträffen.

  Du kan inte uppge någon annans kontonummer, det måste vara ett personligt konto knutet till dig.

  Via utbetalningsavi: Om du inte har något bankkonto eller inte anmäler något konto till Swedbank, kommer en utbetalningsavi att skickas till din folkbokföringsadress. Utbetalningsavin måste du ta med dig till banken tillsammans med giltig legitimation för att få dina pengar. Banken tar ut en kostnad vid uttaget.

 • Det beror på vilka andra inkomster du har under året. Du får mer information om detta på informationsmötet som du blir kallad till om du blir erbjuden feriejobb.

   

En väg ut

NULL

Enhet Arbetsmarknad

Lena Sylvén

NULL

Tf enhetschef, Enhet arbetsmarknad

Socialförvaltningen

NULL

Socialförvaltningen