1 Driftstörningar

PRAO – för dig i årskurs åtta och nio

Genom prao får du som elev egna konkreta erfarenheter av yrkeslivet och inblick i hur arbetslivet fungerar, samt hur arbetet i en specifik bransch går till. Du får prova på vissa arbetsmoment och ta del av hur en arbetsplats fungerar.

Texten uppdaterad 2024-02-16

Vad är PRAO

PRAO står för Praktisk arbetslivsorientering. Under din prao-tid får du som elev en inblick i hur arbetslivet fungerar. Du får se vilka krav som ställs på dig som kommande arbetstagare, samt vilken utbildning som kan behövas för det specifika arbetet du provar på. Din prao består av sammanlagt tio dagar under årskurs åtta och nio.

Prao ska inte bara ge dig kunskap om arbetslivet, utan även ge dig en möjlighet att utvecklas och utmanas i nya situationer.

Hur Alingsås kommun arbetar med prao

Fördelningen av praoplatser

Barn- och utbildningsförvaltningen, med hjälp av En väg ut, samordnar prao i kommunen. En väg ut ordnar praoplatser till alla elever. Det innebär att du som elev eller skolorna själva inte ordnar med detta, med undantag för Sollebrunns skola. På så sätt får alla elever en likvärdig prao oavsett skola eller privata kontakter. En väg ut kan genom samordning också se till att praoplatsen uppfyller de krav på arbetsmiljö och handledning som behövs.

Önskemål om arbetsplats

Inför din prao får du som elev möjlighet att önska tre olika arbetsområden. Du får även möjlighet att skriva om dig själv och dina framtidsdrömmar för att en så bra matchning som möjligt ska vara genomförbar. Detta görs via en digital tjänst under skoltid.

Lunch

Du erbjuds att äta lunch i skolan under din prao. Väljer du att inte äta i skolan står du själv för eventuella lunchkostnader.

Resor

Om du får en praoplats som ligger utanför Alingsås tätort, finns möjlighet till tillfälligt skolkort. Stäm av med din skola om du berörs.

Arbetstider

Din arbetstid kommer att vara förlagd någon gång mellan klockan 07:00 och 18:00 beroende på vilken arbetsplats du kommer att göra din prao hos. Sammanlagd arbetstid per dag är dock max 8 timmar.

Blir du sjuk under din prao är det viktigt att du kontaktar både den arbetsplats du prao:ar hos och skolan.

Försäkring

Som elev är du försäkrad via Alingsås kommun.

Vanliga frågor om PRAO

  • Nej. Matchningen av prao-platser är till för att skapa likvärdighet mellan alla elever. En viktig del av prao är att att utmanas i att lära känna nya miljöer, situationer och människor.

  • Nej. Matchningen av prao-platser är till för att skapa likvärdighet mellan alla elever. Däremot finns möjlighet för alla arbetsplatser att registrera sig till En väg ut för att ta emot prao-elever. Alla registrerade arbetsplatser är tillgängliga för alla elever som söker.

  • Nej. Matchningen av prao-platser är till för att skapa likvärdighet mellan alla elever. Du har möjlighet att påverka vart du får prao-plats genom att önska arbetsområde samt skriva om dig själv och dina framtidsdrömmar för att matchningen ska bli så bra som möjlig.

  • I skollagen står att alla elever ska genomföra sammanlagt minst 10 dagar prao under årskurs 8 och 9.

  • Om du får en prao-plats som ligger utanför Alingsås tätort, finns möjlighet till tillfälligt skolkort. Stäm av med din skola om du får en plats där busskort behövs.

  • Du erbjuds att äta lunch på din skola under din prao-vecka. Väljer du att inte äta i skolan står du själv för eventuella lunchkostnader.

  • Om du blir sjuk eller behöver ansöka om ledighet under din prao, anmäler du detta via skola24 precis som en vanlig skoldag. Du måste dessutom kontakta din prao-plats och meddela frånvaron, mycket viktigt att göra båda delar.

En väg ut

NULL

Enhet Arbetsmarknad

Lena Sylvén

NULL

Tf enhetschef, Enhet arbetsmarknad

Socialförvaltningen

NULL

Socialförvaltningen