1 Driftstörningar

Publicerad 2024-04-29, kl 11:00

Gratis kollektivtrafik för ungdomar på sommarlov

Under två somrar har ungdomar från årskurs 7 till årskurs 2 på gymnasiet fått gratis sommarlovskort för resor med Västtrafik. Det föll väl ut och nu fortsätter satsningen även kommande sommarlov. Både barn- och ungdomsnämnden och kultur- och utbildningsnämnden har fått ett utökat kommunbidrag för att genomföra satsningen.

Sommarlovskort kommer att skickas hem till alla elever som är berättigade till kortet med instruktioner för när och hur sommarlovskortet kan användas.

  • Beslutet gäller för ungdomar i årskurs 7 till årskurs 2 på gymnasiet.
  • Kortet kommer att skickas hem med post till Alingsåselev inför sommarlovet 2024.
  • Du behöver inte ansöka någonstans, det levereras automatiskt hem till brevlådan.
  • Sommarlovskort gäller alla dagar dygnet runt under sommarlov (från 1 juni till 31 augusti 2024) i Västtrafiks zoner A, B och C. Det vill säga i hela Västra Götaland inklusive Kungsbacka kommun. Sommarlovskort | Västtrafik (vasttrafik.se)
  • Med Sommarlovskortet 00-24 bifogas information från Västtrafik.

Alingsås kommun