Såhär jobbar kommunen med krisberedskap

Texten uppdaterad 2024-03-22

På kommunen arbetar vi också med att förebygga och förbereda oss för kriser. Det gör vi bland annat genom:

  • Risk- och sårbarhetsanalyser
  • Övningar
  • Utbildningar
  • Planer och rutiner
  • Krisstödsgrupper
  • Samverkan med andra aktörer
  • Tjänsteman i beredskap

Kommunen ska också planera för höjd beredskap och krig. Läs mer om det arbetet här.

Alingsås kommun