Agenda 2030 i Alingsås kommun

Alingsås kommun ska arbeta för att hela kommunen ska utvecklas hållbart i linje med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Här kan du läsa om kommunens arbete med agendan och dessutom få tips på hur du själv kan engagera dig.

Caroline Forssbaeck

NULL

Folkhälsostrateg, Stabsavdelningen kommunledningskontoret