Våra färgglada papperskorgar

Texten uppdaterad 2022-08-19

Runt om i kommunen finns det 34 färgglada papperskorgar med tips på vad du kan göra för att vi ska nå de globala målen.

Papperskorgarna finns i Alingsås centrum, Ingared och Sollebrunn. Syftet är att på ett enkelt sätt beskriva vad målen innebär, och vad man som individ kan göra för att vi ska uppnå dem.

Vill du få en härlig promenad och samtidigt lära dig mer om Agenda 2030:s globala mål rekommenderar vi att du går slingan runt Gerdsken. Där finns alla 17 mål utplacerade efter varandra. Sträckan är cirka 5 kilometer lång och börjar vid Lillån i Åmanska parken och slutar vid Ica Maxi. Du kan givetvis börja och sluta där det passar dig.

Målen finns sedan utplacerade på olika ställen i kommunen. Längst ner på den här sidan hittar du kartor över var papperskorgarna är placerade i kommunen. Kanske hittar du någon i ditt närområde?

Hållbarhetsquiz

I det här quizet kan du testa dina kunskaper om Agenda 2030 och de globala målen. I slutet av quizet kan du även dela ditt resultat på sociala medier. Lycka till!

Om papperskorgarna

I Alingsås kommuns policy för hållbar utveckling är den femte principen ”Alingsås kommuns mål för hållbar utveckling ska aktivt kommuniceras internt och externt”. Som ett led i det arbetet väljer vi att lyfta de globala målen på ett sätt som känns tilltalande och lättförståeligt för allmänheten och har därför, med inspiration från Vänersborgs kommun, gett 34 olika papperskorgar i kommunen ett hållbart lyft.

Det viktigaste syftet med papperskorgar är givetvis att de ska vara dugliga att slänga skräp i, men andra kommuner har även sett att vandaliseringen har minskat när de fått ett fint nytt tryck. Förutom att det nya ytskiktet håller i åtminstone fem–sju år har det dessutom ett motståndskraftigt klotterskydd.

Good life goals

Papperskorgarnas layout är hämtad från Good Life Goals, vars symboler och tips är inspirerade av de globala målen. För att vi ska nå de globala målen behöver vi alla hjälpas åt, men målen kan upplevas som svårbegripliga och något som inte berör den enskilda personen. Good life goals ger konkreta tips på hur varje människa kan arbeta för att nå de globala målen – på ett enkelt sätt.

Good life goals är framtagna av byrån Futerra Sustainability Communications Ltd tillsammans med FN:s miljöprogram, Sveriges och Japans regering, Stockholm Environment Institute, Institute for Global Environmental Strategies, UNESCO samt World Business Council for Sustainable Development.

Caroline Forssbaeck

NULL

Folkhälsostrateg, Stabsavdelningen kommunledningskontoret