Valsäkerhet och informationspåverkan

Sveriges valsystem är robust. Valsystemet är decentraliserat, manuellt och transparent vilket innebär att röstningen och även rösträkningen sker lokalt över hela landet. Alla valsedlar räknas för hand flera gånger och röstmottagningen och all rösträkning är offentlig.

Texten uppdaterad 2023-12-18

Robust system

Just detta – att det är decentraliserat, manuellt och transparent – gör att det är svårt att manipulera och påverka valresultatet och hur valen genomförs. Trots det finns det aktörer som kan komma att försöka påverka valens genomförande. Alingsås kommun arbetar på grund av detta med ökad omvärldsbevakning och säkerhetsplanering inför EU-valet i juni 2024.

Lär dig mer

I länkarna nedan hittar du mer information om valsäkerhet  och hur du själv kan möta informationspåverkan från Sveriges Kommuner och Regioner, Myndigheten för säkerhet och beredskap och Valmyndigheten.

Interna genvägar

De allmänna valen

Alingsås kommun